Lekár Andráš Tomáš: všeobecné lekárstvo, neurochirurgia, chirurgia

Lekár ANDRÁŠ TOMÁŠ so špecializáciami všeobecné lekárstvo, neurochirurgia, chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia

Platnosť od: 08. 02. 2016.

Ak si týmto lekárom, poskytni nám prosím aktuálne údaje o ordinačných hodinách, kontaktoch, dodatočných údajoch (prijímaš nových pacientov, jazyková vybavenosť...).

Lekár: všeobecné lekárstvo

Kód zdravotníckeho pracovníka pre lekársku odbornosť všeobecné lekárstvo je A92979020.

Všeobecné lekárstvo

Všeobecné lekárstvo je špecializačným odborom so zameraním na všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť, ktorá tvorí základ zdravotníckeho systému v Slovenskej republike. Ako vedecká disciplína medicíny má vlastné špecifiká poskytovania zdravotnej starostlivosti, riadenie odboru, sieť pracovísk, informačnú základňu, výskum, vzdelávanie a manažment kvality.

Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore všeobecné lekárstvo

Lekár: neurochirurgia

Kód zdravotníckeho pracovníka pre lekársku odbornosť neurochirurgia je A92979037.

Nasledujú zdravotnícke zariadenia, kde pracovník pôsobí s touto odbornosťou:

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia

Adresa sídla poskytovateľa:
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Trieda SNP 1
04011 Košice-Západ

IČO: 00606707

ID poskytovateľa: P77017

Zmluvy so zdravotnými poisťovňami:

VŠEOBECNÁ zdravotná poisťovňa, a.s.
VŠEOBECNÁ zdravotná poisťovňa, a.s.
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.

Ambulancia centrálneho príjmu a ústavnej pohotovostnej služby: neurochirurgia 01

Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti: P77017037801

Ďalší zdravotnícky personál:

Oddelenie: neurochirurgia 01

Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti: P77017037101

Ďalší zdravotnícky personál:

Lekár: chirurgia

Kód zdravotníckeho pracovníka pre lekársku odbornosť chirurgia je A92979010.

Chirurgia

Chirurgia je základný medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá diagnostikou a liečbou ochorení a úrazov, ktoré sú liečiteľné chirurgickými metódami. Do koncepcie odboru chirurgia je zahrnutá koncepcia všeobecnej chirurgie a koncepcia gastroenterologickej chirurgie.

Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore chirurgia

Lekár: lekár predpisujúci lieky pre seba a osoby blízke

Kód zdravotníckeho pracovníka predpisujúceho lieky pre seba a osoby blízke je A92979099.

Indikátory kvality

Indikátor kvalityHodnotenie
E11 - Indikovanie výkonov spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek poskytovateľom špecializovanej ambulantnej starostlivosti
 • Odbornosť: neurochirurgia
 • Zdravotnícke zariadenie: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
VšZP 2014:
Úroveň 2Úroveň 2Úroveň 2Úroveň 2Úroveň 2
E13 - Indikovanie výkonov dopravnej služby poskytovateľom špecializovanej ambulantnej starostlivosti
 • Odbornosť: neurochirurgia
 • Zdravotnícke zariadenie: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
VšZP 2014:
Úroveň 2Úroveň 2Úroveň 2Úroveň 2Úroveň 2
E17 - Preskripcia liekov v špecializovanej ambulantnej starostlivosti
 • Odbornosť: neurochirurgia
 • Zdravotnícke zariadenie: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
VšZP 2014:
Úroveň 1Úroveň 1Úroveň 1Úroveň 1Úroveň 1
E18 - Preskripcia zdravotníckych pomôcok v špecializovanej ambulantnej starostlivosti
 • Odbornosť: neurochirurgia
 • Zdravotnícke zariadenie: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
VšZP 2014:
Úroveň 2Úroveň 2Úroveň 2Úroveň 2Úroveň 2
E11 - Indikovanie výkonov spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek poskytovateľom špecializovanej ambulantnej starostlivosti
 • Odbornosť: neurochirurgia
 • Zdravotnícke zariadenie: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
VšZP 2013:
Úroveň 2Úroveň 2Úroveň 2Úroveň 2Úroveň 2
E13 - Indikovanie výkonov dopravnej služby poskytovateľom špecializovanej ambulantnej starostlivosti
 • Odbornosť: neurochirurgia
 • Zdravotnícke zariadenie: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
VšZP 2013:
Úroveň 0Úroveň 0Úroveň 0Úroveň 0Úroveň 0
E17 - Preskripcia liekov v špecializovanej ambulantnej starostlivosti
 • Odbornosť: neurochirurgia
 • Zdravotnícke zariadenie: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
VšZP 2013:
Úroveň 2Úroveň 2Úroveň 2Úroveň 2Úroveň 2

Medicínske publikácie v Slovenskej lekárskej knižnici,

kde je Tomáš Andráš autorom alebo spoluautorom:

 • Mykotické meningitídy u detí - správa o 12 prípadoch / B. Rudinský ... [et al.]. Acta chemotherapeutica : časopis Slovenskej chemoterapeutickej spoločnosti. Roč. 16 [v čsp. nesprávne 17], č. 3-4 (2007), s. 28-32 : tab.
 • Subjektívne hodnotenie stavu pacientov po reoperácii vyklenutia medzistavcovej platničky - analýza súboru 153 chorých / J. Výrostko ... [et al.]. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie : časopis českých a slovenských neurologů a neurochirurgů. Roč. 69/102, suppl. 3 (2006), s. 22
 • Subjektívne hodnotenie stavu pacientov po operácii vyklenutia driekovej medzistavcovej platničky - analýza súboru 153 chorých / J. Výrostko ... [et al.]. Neurológia pre prax. Roč. 7, č. S2, abstrakty (2006), s. 56
 • Intramedullary epidermoids - case report / M. Gajdoš, T. Andráš, A. Kollová. Acta spondylologica. Roč. 1, č. 2 (2002), s. 102-104 : Obr.
 • Hydrocefalus spôsobený mozgovým abscesom / Tomáš Andráš, A. Kollová, V. Kaťuch. Česko-slovenská pediatrie. Roč. 55, č. 10 (2000), s. 640-641 : Obr.
 • Intrakraniálne metastázy. 2. / Jozef Výrostko ... [et al.]. Slovenský lekár. Roč. 9(23), č. 1-2 (1999), s. 13-14
 • Intrakraniálne metastázy. 1. / Jozef Výrostko ... [et al.]. Slovenský lekár. Roč. 9(23), č. 1-2 (1999), s. 10-12
 • Meningeómy cervikálnej chrbtice / A. Kollová ... [et al.]. Praktický lékař. Roč. 77, č. 5 (1997), s. 227-228 : Obr.
 • Spinálne meningeómy / Peter Cibur ... [et al.]. Slovenský lekár. Roč. 7(21), č. 7 (1997), s. 8-10 : Obr., tab.
 • ... všetky publikácie v Slovenskej lekárskej knižnici (9)

Pochváľ a okomentuj lekára

Pri komentovaní sa môžeš zamerať na tieto body:

 • Ako sa ti lekár venuje? Trpezlivo si ťa vypočuje? Má čas sa s tebou porozprávať?
 • Musíš u lekára čakať v čakárni? Je možné k lekárovi sa objednať na určitý čas?
 • Ponúka ti lekár aktívne preventívne vyšetrenia, na ktoré máš nárok?
 • Má lekár dobrý prehľad o tvojich zdravotných problémoch z minulosti? Ovláda nálezy od druhých lekárov?Tvoja pochvala/komentár:= 2 + päť

Komentáre od ostatných:

Užívateľ/ka L.. Okomentoval/a 7. septembra 2017.
Neprihlásený užívateľ
- Lekár Andráš Tomáš sa mi trpezlivo venuje a vždy si ma vypočuje.
- Je možné sa objednať na konkrétny deň a hodinu, netreba dlho čakať v čakárni.
- Lekár má veľmi dobrý prehľad o mojich zdravotných problémoch.
Užívateľ/ka Jožko. Okomentoval/a 16. januára 2016.
Neprihlásený užívateľ
Spolužiak Maďara, riaditeľa Nemocnice, má zdravotnícku firmičku, je námestník u Pastéra, nie je to proti dobrým mravom, peniažky sa kade kotúľajú ? ?
Užívateľ/ka Rodina Bakytová, Trebišov. Okomentoval/a 6. septembra 2015.
Neprihlásený užívateľ
Chceme poďakovať lekárovi Andrášovi, za starostlivosť, ktorú preukázal nášmu ockovi a manželovi. Vďaka jeho operácii sa jeho stav zlepšil. Je nie len vynikajúci odborník, ale aj z ľudského hľadiska sa stará o svojich pacientov. Chceme pochváliť aj tím lekárov, sestričiek a pána primára za ich obetavú prácu.
Užívateľ/ka BEJDOVA. Okomentoval/a 1. júla 2015.
Neprihlásený užívateľ
- Lekár Andráš Tomáš sa nam trpezlivo venoval a vždy si nas vypočul.
- Je možné sa objednať na konkrétny deň a hodinu, netreba dlho čakať v čakárni.
- Lekár má veľmi dobrý prehľad o dcerinom zdravotnom problém.
-ZACHRANIL ZIVOT A ZDRAVIE NASEJ DCERE KAZDY DEN DAKUJEM BOHU ZA LUDSKEHO DOKTORA AKIM JE PAN DOKTOR ANDRAS
-NESKUTOCNE VYZNAMNI CLOVEK VELKA VDAKA ZANHO NIKDY NA NEHO NEZABUDNEME VAZIME SI HO BEJDOVA JESSICA A MAMKA
Užívateľ/ka rado. Okomentoval/a 22. januára 2012.
Neprihlásený užívateľ
Lekár Tomaš Andraš je špičkovy neurochirurg
- Lekár Andráš Tomáš sa mi trpezlivo venuje a vždy si ma vypočuje.
- Je možné sa objednať na konkrétny deň a hodinu, netreba dlho čakať v čakárni.
- Lekár má veľmi dobrý prehľad o mojich zdravotných problémoch.
Užívateľ/ka rado. Okomentoval/a 22. januára 2012.
Neprihlásený užívateľ
- Lekár Andráš Tomáš sa mi trpezlivo venuje a vždy si ma vypočuje.
- Je možné sa objednať na konkrétny deň a hodinu, netreba dlho čakať v čakárni.
- Lekár má veľmi dobrý prehľad o mojich zdravotných problémoch.
Odporúčame
Dental Alarm Dental Alarm učí deti starať sa o zuby správne, pravidelne a s radosťou.
Rýchle hľadanie lekára
Zadaj špecializáciu, miesto pôsobenia a/alebo meno lekára:
Rýchle hľadanie zariadenia
Zadaj špecializáciu, miesto pôsobenia a/alebo názov zariadenia:
Kontakt
Aktuálne komentáre

31. mája 2020
TAKÁČ MARTIN
Marianna S pánom doktorom som sa stretla, keď som si v januári 2019 zlomila nohu a musel ma operovať. Mal neskutočne ľudský prístup k pacientovi. Taký málokedy človek zažije. Tesne pred začiatkom operácie mi... Čítaj viac...

Marianna

31. mája 2020
FARRA ROMAN
Milan K. Mal som dlhodobé ťažkosti, opakované operácie na miešku. Pán doktor ma zobral a už som aj po operácii, cítim sa výborne. Veľmi pekne ďakujem Milan Čítaj viac...

Milan K.

30. mája 2020
SADÁKOVÁ VALÉRIA
Anonym Veľmi necitlivý prístup a komunikácia na bode mrazu. Našla mi cystu, vraj jednu malú ale v lekárskej správe a po odohraní krvi sú zrazu dve a nie malé. Mám zvýšený onkomarker v krvi, povedala, že to... Čítaj viac...

Anonym

29. mája 2020
TIRPÁK DÁVID
Anonym - Lekár Tirpák Dávid sa mi trpezlivo venuje a vždy si ma vypočuje. - Je možné sa objednať na konkrétny deň a hodinu, netreba dlho čakať v čakárni. - Lekár má veľmi dobrý prehľad o mojich... Čítaj viac...

Anonym

Najnovšie správy

30. mája 2020
Po desaťročiach ťahaníc konečne dobrá správa: Bratislava získa vyrabovanú Lekáreň u Salvátora Hlavné mesto Bratislava sa stane výlučným vlastníkom budovy na Panskej ulici, kde sídlila Lekáreň u Salvátora.
Čítaj viac...

30. mája 2020
KORONAVÍRUS Všetkých 110 otestovaných vodičov v Košickom kraji bolo negatívnych na COVID-19 MICHALOVCE – Košický samosprávny kraj (KSK) dal otestovať 110 vodičov prímestskej dopravy na ochorenie COVID-19. Všetky testy boli negatívne. Ako povedal predseda KSK Rastislav Trnka, aj napriek...
Čítaj viac...

29. mája 2020
Slovákov, čo sa chcú konečne vrátiť z Česka, obracajú na hraniciach policajti. Chcú doklad o pobyte v Česku Už aj koaliční poslanci žiadajú úrady, aby zmäkčili nariadenie, ktoré bráni slovenským študentom či pracujúcim navštíviť doma na Slovensku svoje rodiny či lekárov.
Čítaj viac...

29. mája 2020
Poznajte symptómy tejto zákernej diagnózy. Až 85 % ľudí príde k lekárovi neskoro! Dávajte si pozor a tieto príznaky určite neignorujte.
Čítaj viac...

29. mája 2020
11 symptómov, ktoré by ste nemali ignorovať, ak ste tehotná (Tehotenstvo.sk) Dajte na svoj inštinkt. Ak cítite, že niečo nie je v poriadku, kontaktujte svojho lekára.
Čítaj viac...

Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie