Lekár Kresánek Jaroslav: všeobecné lekárstvo, klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, všeobecná starostlivos o deti a dorast, klinická farmakológia

Lekár KRESÁNEK JAROSLAV so špecializáciami všeobecné lekárstvo, klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, všeobecná starostlivos o deti a dorast, klinická farmakológia pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Univerzitná nemocnica Bratislava

Platnos od: 5. 6. 2013.

Ak si týmto lekárom, poskytni nám prosím aktuálne údaje o ordinačných hodinách, kontaktoch, dodatočných údajoch (prijímaš nových pacientov, jazyková vybavenos...).

Lekár: všeobecné lekárstvo

Kód zdravotníckeho pracovníka pre lekársku odbornos všeobecné lekárstvo je A54361020.

Všeobecné lekárstvo

Všeobecné lekárstvo je špecializačným odborom so zameraním na všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivos, ktorá tvorí základ zdravotníckeho systému v Slovenskej republike. Ako vedecká disciplína medicíny má vlastné špecifiká poskytovania zdravotnej starostlivosti, riadenie odboru, sie pracovísk, informačnú základňu, výskum, vzdelávanie a manažment kvality.

Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore všeobecné lekárstvo

Nasledujú zdravotnícke zariadenia, kde pracovník pôsobí s touto odbornosou:

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Adresa sídla poskytovateža:
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Limbová 12
83303 Bratislava

IČO: 00165361

ID poskytovateža: P43079

Zmluvy so zdravotnými poisovňami:

VŠEOBECNÁ zdravotná poisovňa, a.s.
VŠEOBECNÁ zdravotná poisovňa, a.s.
DÔVERA zdravotná poisovňa, a.s.
DÔVERA zdravotná poisovňa, a.s.

Ambulancia: všeobecné lekárstvo 01

Kód poskytovateža zdravotnej starostlivosti: P43079020201

Ďalší zdravotnícky personál:

Lekár: klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia

Kód zdravotníckeho pracovníka pre lekársku odbornos klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia je A54361306.

Nasledujú zdravotnícke zariadenia, kde pracovník pôsobí s touto odbornosou:

Univerzitná nemocnica Bratislava

Adresa sídla poskytovateža:
Univerzitná nemocnica Bratislava
Pažítková 4
82101 Bratislava II
Bratislavský kraj

IČO: 31813861

ID poskytovateža: P40707

Poloha na mape:

Zmluvy so zdravotnými poisovňami:

VŠEOBECNÁ zdravotná poisovňa, a.s.
VŠEOBECNÁ zdravotná poisovňa, a.s.
DÔVERA zdravotná poisovňa, a.s.
DÔVERA zdravotná poisovňa, a.s.
UNION zdravotná poisovňa, a.s.
UNION zdravotná poisovňa, a.s.

Oddelenie: klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 01

Kód poskytovateža zdravotnej starostlivosti: P40707306101

Ďalší zdravotnícky personál:

Lekár: všeobecná starostlivos o deti a dorast

Kód zdravotníckeho pracovníka pre lekársku odbornos všeobecná starostlivos o deti a dorast je A54361008.

Lekár: lekár predpisujúci lieky pre seba a osoby blízke

Kód zdravotníckeho pracovníka predpisujúceho lieky pre seba a osoby blízke je A54361099.

Lekár: klinická farmakológia

Kód zdravotníckeho pracovníka pre lekársku odbornos klinická farmakológia je A54361065.

Indikátory kvality

Indikátor kvalityHodnotenie
C11 - Index prevencie u dospelých poistencov
 • Odbornos: všeobecné lekárstvo
 • Zdravotnícke zariadenie: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
VšZP 2014:
Úroveň 2Úroveň 2Úroveň 2Úroveň 2Úroveň 2
C12 - Pacienti vyšetrení v ambulancii lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých
 • Odbornos: všeobecné lekárstvo
 • Zdravotnícke zariadenie: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
VšZP 2014:
Úroveň 2Úroveň 2Úroveň 2Úroveň 2Úroveň 2
C13 - Úroveň návštevnosti dospelých poistencov
 • Odbornos: všeobecné lekárstvo
 • Zdravotnícke zariadenie: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
VšZP 2014:
Úroveň 2Úroveň 2Úroveň 2Úroveň 2Úroveň 2
C21 - Manažment akútnej starostlivosti
 • Odbornos: všeobecné lekárstvo
 • Zdravotnícke zariadenie: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
VšZP 2014:
Úroveň 2Úroveň 2Úroveň 2Úroveň 2Úroveň 2
E11 - Indikovanie výkonov spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek poskytovatežom špecializovanej ambulantnej starostlivosti
 • Odbornos: klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia
 • Zdravotnícke zariadenie: Univerzitná nemocnica Bratislava
VšZP 2014:
Úroveň 2Úroveň 2Úroveň 2Úroveň 2Úroveň 2
E12 - Indikovanie výkonov spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek poskytovatežom všeobecnej ambulantnej starostlivosti
 • Odbornos: všeobecné lekárstvo
 • Zdravotnícke zariadenie: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
VšZP 2014:
Úroveň 3Úroveň 3Úroveň 3Úroveň 3Úroveň 3
E19 - Preskripcia liekov vo všeobecnej ambulantnej starostlivosti
 • Odbornos: všeobecné lekárstvo
 • Zdravotnícke zariadenie: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
VšZP 2014:
Úroveň 3Úroveň 3Úroveň 3Úroveň 3Úroveň 3
E11 - Indikovanie výkonov spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek poskytovatežom špecializovanej ambulantnej starostlivosti
 • Odbornos: klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia
 • Zdravotnícke zariadenie: Univerzitná nemocnica Bratislava
VšZP 2013:
Úroveň 2Úroveň 2Úroveň 2Úroveň 2Úroveň 2
E12 - Indikovanie výkonov spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek poskytovatežom všeobecnej ambulantnej starostlivosti
 • Odbornos: všeobecné lekárstvo
 • Zdravotnícke zariadenie: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
VšZP 2013:
Úroveň 3Úroveň 3Úroveň 3Úroveň 3Úroveň 3
E16 - Frekvencia pacientov vo všeobecnej ambulantnej starostlivosti
 • Odbornos: všeobecné lekárstvo
 • Zdravotnícke zariadenie: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
VšZP 2013:
Úroveň 1Úroveň 1Úroveň 1Úroveň 1Úroveň 1
E19 - Preskripcia liekov vo všeobecnej ambulantnej starostlivosti
 • Odbornos: všeobecné lekárstvo
 • Zdravotnícke zariadenie: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
VšZP 2013:
Úroveň 2Úroveň 2Úroveň 2Úroveň 2Úroveň 2

Medicínske publikácie v Slovenskej lekárskej knižnici,

kde je Jaroslav Kresánek autorom alebo spoluautorom:

 • Interakcie a vedžajšie nežiadúce účinky liečivých rastlín / Jaroslav Kresánek. Lekárnik : odborno-informačný mesačník pre lekárnikov. Roč. 16, č. 7 (2011), s. 39 : ilustr. (fareb.), obr.
 • Interakcie a vedžajšie nežiaduce účinky liečivých rastlín / Jaroslav Kresánek. Lekárnik : odborno-informačný mesačník pre lekárnikov. Roč. 16, č. 6 (2011), s. 35 : ilustr., fotogr.
 • Atlas liečivých rastlín. Lekárnické listy : odborno-informačný časopis Slovenskej lekárnickej komory. Roč. 13, č. 5 (2011), s. [23]
 • Interakcie a vedžajšie nežiadúce účinky liečivých rastlín / Jaroslav Kresánek. Lekárnik : odborno-informačný mesačník pre lekárnikov. Roč. 16, č. 5 (2011), s. 33 : ilustr. (fareb.), obr.
 • Čo nové na drogovej scéne v Slovenskej republike? / Kresánek, J., Plačková, S., Cagáňová, B.. Pediatria : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Roč. 6, č. 2 (2011), s. 100
 • Interakcie a vedžajšie nežiaduce účinky liečivých rastlín / Jaroslav Kresánek. Lekárnik : odborno-informačný mesačník pre lekárnikov. Roč. 16, č. 4 (2011), s. 39 : ilustr. (fareb.), fotogr.
 • Interakcie a vedžajšie nežiadúce účinky liečivých rastlín / Jaroslav Kresánek. Lekárnik : odborno-informačný mesačník pre lekárnikov. Roč. 16, č. 3 (2011), s. 33 : ilustr. (fareb.), fotogr.
 • Interakcie a vedžajšie nežiaduce účinky liečivých rastlín / Jaroslav Kresánek. Lekárnik : odborno-informačný mesačník pre lekárnikov. Roč. 16, č. 2 (2011), s. 33 : ilustr. (fareb.), fotogr.
 • Interakcie a vedžajšie nežiadúce účinky liečivých rastlín / Jaroslav Kresánek. Lekárnik : odborno-informačný mesačník pre lekárnikov. Roč. 16, č. 1 (2011), s. 37 : ilustr. (fareb.), fotogr.
 • Sexuálne prenosné choroby / Jaroslav Kresánek, Katarína Furková. Detský lekár. Zv. 17, č. 4 (2010), s. 127-130
 • ... všetky publikácie v Slovenskej lekárskej knižnici (193)

Pochváž a okomentuj lekára

Pri komentovaní sa môžeš zamera na tieto body:

 • Ako sa ti lekár venuje? Trpezlivo si a vypočuje? Má čas sa s tebou porozpráva?
 • Musíš u lekára čaka v čakárni? Je možné k lekárovi sa objedna na určitý čas?
 • Ponúka ti lekár aktívne preventívne vyšetrenia, na ktoré mᚠnárok?
 • Má lekár dobrý prehžad o tvojich zdravotných problémoch z minulosti? Ovláda nálezy od druhých lekárov?Tvoja pochvala/komentár:= 2 + pä

Odporúčame
Dental Alarm Dental Alarm učí deti stara sa o zuby správne, pravidelne a s radosou.
Rýchle hžadanie lekára
Zadaj špecializáciu, miesto pôsobenia a/alebo meno lekára:
Rýchle hžadanie zariadenia
Zadaj špecializáciu, miesto pôsobenia a/alebo názov zariadenia:
Kontakt
Aktuálne komentáre

21. augusta 2018
YAHIA TAMIR MOHAMED ABDELMONIM
Anonym PrĂ­klad: - LekĂĄr Yahia Tamir Mohamed Abdelmonim sa mi trpezlivo venuje a vĹždy si ma vypočuje. - Je moĹžnĂŠ sa objednaĹĽ na konkrĂŠtny deň a hodinu, netreba dlho čakaĹĽ v čakĂĄrni. - LekĂĄr... Čítaj viac...

Anonym

19. augusta 2018
KOLLÁRIKOVÁ MARTA
Roman Cichy 19.8.2018 Je vežmi milá, komunikácia bola na vysokej úrovni, vysvetžovala podrobne problém, a hlavne pomohla mi, keď som s bolesami prišla na zubnú pohotovos. Čítaj viac...

Roman Cichy 19.8.2018

17. augusta 2018
ADAMEČKO HUSÁROVÁ DIANA
D Chcela by som pochváli pani sestričku za skvelé odvedenú dentálnu hygienu, žudský prístup a ústretovos. TOP! Určite prídem znova. Čítaj viac...

D

16. augusta 2018
VIŠŇOVSKÁ LUCIA
Elena Pani doktorka, "pani Alena" písala tento komentár 1. decembra v roku 2017 a nie v roku 2018. Takže ste si pomýlili dátum. Druhá vec je, že žudia nemajú povinnos uvádza svoje skutočné mená, takže tá... Čítaj viac...

Elena

Najnovšie správy

26. mája 2018
Sedem lekárov jej odporúčalo potrat, ona sa rozhodla inak: Počas tehotenstva porazila rakovinu Tifanie Morataya (37) z Kalifornie si myslela, že umrie. Snažila sa preto urobi všetko pre to, aby prežilo aspoň jej nenarodené diea. Neposlúchla rady 7 lekárov, aby išla na potrat. Teraz sa teší...
Čítaj viac...

25. mája 2018
Zomrela ďalšia Kubánka, ktorá prežila pád lietadla Emiley Sánchezovú sa lekárom nepodarilo zachráni, zomrela na následky ažkých zranení a popálenín.
Čítaj viac...

25. mája 2018
Úradná správa ObFZ Rožňava č. 30/2017-2018 ŠTK schvažuje výsledky 22. kola 6. ligy dospelých http://obfz-roznava.futbalnet.sk/sutaz/2048/ ŠTK schvažuje výsledky 18. kola 7. ligy dospelých http://obfz-roznava.futbalnet.sk/sutaz/2051/ ŠTK...
Čítaj viac...

25. mája 2018
Lekár bez špecializácie SVET ZDRAVIA, A. S. – Spišská Nová Ves, Košický kraj – Lekár bez špecializácie @ SVET ZDRAVIA, A. S. Lekár bez špecializácie...
Čítaj viac...

24. mája 2018
Lieky sú vnímané viac ako tovar než liečebný nástroj, tvrdia lekárnici a žiadajú zmenu BRATISLAVA 23. mája (WebNoviny.sk) - V súčasnosti sú lieky vnímané viac ako tovar než liečebný nástroj. "Myslíme si, že by bolo vhodné aj legislatívne, ale aj z hžadiska nejakého spoločenského...
Čítaj viac...

Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie