Zdravotnícke zariadenia v obci Liptovský Mikuláš (103)

Zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti podľa zvolených kritérií.

Nemocnica

Nájdi nemocnicu, polikliniku, ústav, stacionár...:
Liptovský Mikuláš: stomatológia, všeobecné lekárstvo, lekárenstvo, všeobecná starostlivosť o deti a dorast, gynekológia a pôrodníctvo, vnútorné lekárstvo, zubná technika, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, chirurgia, oftalmológia, neurológia, ortopédia, rádiológia, otorinolaryngológia, očná optika, psychiatria, dermatovenerológia, urológia, klinická imunológia a alergológia, kardiológia, klinická psychológia, hematológia a transfúziológia, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, pneumológia a ftizeológia, pediatria, anestéziológia a intenzívna medicína, Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS), gastroenterológia, klinická biochémia, klinická onkológia, čeľustná ortopédia, úrazová chirurgia, nefrológia, doprava poistencov, rýchla zdravotnícka pomoc, reumatológia, klinická logopédia, endokrinológia, ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, výdajňa zdravotníckych pomôcok (v rámci lekárne), LSPP stomatologická pre dospelých, geriatria, rýchla lekárska pomoc, funkčná diagnostika, plastická chirurgia, neonatológia, dopravná psychológia, LSPP pre dospelých - ambulantná, infektológia

Prejdi na stránku:
<< < 1 2 > >>
 1. ADOS-BH, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 36857408)
 2. ALAMED, s. r. o., Liptovský Mikuláš (IČO: 44476612)
 3. Alexia creative Liptov s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 51153114)
 4. ALFA DIA, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 50646842)
 5. AMBULANCIA MV, spol. s r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 36437891)
 6. APB s. r. o., Liptovský Mikuláš (IČO: 47495111)
 7. AVICENA LM s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 44310145)
 8. Bc. Michal Reichel, Liptovský Mikuláš (IČO: 45970297)
 9. BEABMED, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 47587105)
 10. CAREN, s. r. o., Liptovský Mikuláš (IČO: 45899649)
 11. CHIRURGAMB, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 36431842)
 12. DAKAMED, s. r. o., Liptovský Mikuláš (IČO: 44672543)
 13. Derma DL, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 52000966)
 14. DermAnt, s. r. o., Liptovský Mikuláš (IČO: 45282170)
 15. Dr. Marcel, s. r. o., Liptovský Mikuláš (IČO: 48011169)
 16. FEMINA LM, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 36862363)
 17. FF DENT, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 47498480)
 18. FOLDENT, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 47498498)
 19. GEDEA, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 36364312)
 20. GYNVAL - MUDr. Válečková, s. r. o., Liptovský Mikuláš (IČO: 36440566)
 21. H-Optik, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 36427454)
 22. HAMAM STOMATOLÓGIA, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 46431462)
 23. IMUNO - ALERGO JB, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 47587091)
 24. IN-DIA, s. r. o., Liptovský Mikuláš (IČO: 36708321)
 25. INFA, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 45281700)
 26. ISNIUS s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 36835757)
 27. Jana Šúryová, Výdajňa zdravotníckych pomôcok, Liptovský Mikuláš (IČO: 42067154)
 28. JJ dent s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 47594756)
 29. Katarína Hrčková - BH, Liptovský Mikuláš (IČO: 41623983)
 30. Kids Health & Services, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 47998768)
 31. KOLLDENT plus s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 47053038)
 32. KOLLDENT s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 44432313)
 33. KOMMED, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 50171020)
 34. L@E, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 36610232)
 35. Liptov Consulting s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 36422711)
 36. Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš (IČO: 17336163)
 37. LuckyDent, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 47492678)
 38. M&P optik s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 48032638)
 39. Mária Labuzíková - zubná technička, Liptovský Mikuláš (IČO: 31927696)
 40. Marian Karim - K - Dent, Liptovský Mikuláš (IČO: 40450481)
 41. Marta Kučerová, Liptovský Mikuláš (IČO: 31930115)
 42. MDDr. Jaroslav Adamčík, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 46924906)
 43. MEDBABY & ADULT, s. r. o., Liptovský Mikuláš (IČO: 44571216)
 44. MEDICOOP, spol. s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 36438162)
 45. MEDIZDRAV, s. r. o., Liptovský Mikuláš (IČO: 52031004)
 46. MEGGAN, s. r. o., Liptovský Mikuláš (IČO: 36699446)
 47. MUDr. Eva Kordovanová, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 36438952)
 48. MUDr. Agáta Kmecová, Liptovský Mikuláš (IČO: 31926908)
 49. MUDr. Anna Blaščíková, Liptovský Mikuláš (IČO: 35662034)
 50. MUDr. Anna Lacková, s. r. o., Liptovský Mikuláš (IČO: 44525478)
 51. MUDr. Dana Pawelska s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 47571861)
 52. MUDr. Danica Mrlianová, Liptovský Mikuláš (IČO: 31914870)
 53. MUDr. Dezider Timko - GSA, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 36651141)
 54. MUDr. Dubovský, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 46795618)
 55. MUDr. Elena Dorociaková, s. r. o., Liptovský Mikuláš (IČO: 45907820)
 56. MUDr. Emília Kaclíková, všeobecné lekárstvo, Liptovský Mikuláš (IČO: 42213967)
 57. MUDr. Gašparová, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 36432326)
 58. MUDr. Hrkeľ Miloš s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 51703866)
 59. MUDr. Ivana Peťová, Liptovský Mikuláš (IČO: 31925685)
 60. MUDr. Jaroslava Hlavačková, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 44525702)
 61. MUDr. Juraj Rusnák, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 47815302)
 62. MUDr. KAPCÁT VLASTIMIL, Liptovský Mikuláš (IČO: 31904378)
 63. MUDr. Margita Kyčinová, Liptovský Mikuláš (IČO: 31935508)
 64. MUDr. Miroslav Boďa, Liptovský Mikuláš (IČO: 31935541)
 65. MUDr. Miroslav Pindura, chirurgia, Liptovský Mikuláš (IČO: 42061431)
 66. MUDr. Oľga KOVÁČOVÁ, s. r. o., Liptovský Mikuláš (IČO: 36859206)
 67. MUDr. Ronald Petrík, Liptovský Mikuláš (IČO: 37901826)
 68. MUDr. Rudolf Židek, s. r. o., Liptovský Mikuláš (IČO: 44525842)
 69. MUDr. SCHWARCZOVÁ Dagmar, Liptovský Mikuláš (IČO: 31935214)
 70. MUDr. SIVÁK VLADIMÍR, Liptovský Mikuláš (IČO: 35992158)
 71. MUDr. Viktor Kováčik UROAMB, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 36432377)
 72. MUDr. Zlatica Čajková, s. r. o., Liptovský Mikuláš (IČO: 47121301)
 73. MUDr.Jozef Grossmann, Liptovský Mikuláš (IČO: 37804910)
 74. N.S.P., s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 36864269)
 75. NeuroVK, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 36714216)
 76. NZZ - GYNOB - MUDr.Halko, s. r. o., Liptovský Mikuláš (IČO: 36429619)
 77. NZZ MUDr. Halková, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 36428841)
 78. Odontologia, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 51928531)
 79. ORL IK s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 47242612)
 80. ORL Kažmér, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 46479970)
 81. ORTHOFIN, spol. s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 36711853)
 82. P - ZDRAVIE, spol. s. r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 36711888)
 83. Pavel Zubaj, Liptovský Mikuláš (IČO: 43864546)
 84. PediaMedia, s. r. o., Liptovský Mikuláš (IČO: 52304957)
 85. PharmDr. Soňa Hubková - lekáreň APIA, Liptovský Mikuláš (IČO: 00622826)
 86. PhDr. Kata Piačková, Liptovský Mikuláš (IČO: 36133558)
 87. Pneumorespiro, s. r. o., Liptovský Mikuláš (IČO: 47792574)
 88. PSYCHAGOGIA, spol. s r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 36712451)
 89. RD Medical Trade, s. r. o., Liptovský Mikuláš (IČO: 44739991)
 90. RR - CENTRUM s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 46440402)
 91. Smiles Dental s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 48340821)
 92. Soňa Vrabcová, Výdajňa zdravotníckych pomôcok - S. V., Liptovský Mikuláš (IČO: 31929834)
 93. Spine s. r. o., Liptovský Mikuláš (IČO: 47607068)
 94. TEMPUS P, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 36436330)
 95. TOMDENT, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 48276570)
 96. Uno Ottca s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 47116641)
 97. Valčáková, s. r. o., Liptovský Mikuláš (IČO: 45895473)
 98. VIALENS, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 36433535)
 99. VITA MELLITA, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 47201304)
 100. VITALIS, spol. s r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 31595944)
Prejdi na stránku:
<< < 1 2 > >>
Odporúčame
Dental Alarm Dental Alarm učí deti starať sa o zuby správne, pravidelne a s radosťou.
Rýchle hľadanie lekára
Zadaj špecializáciu, miesto pôsobenia a/alebo meno lekára:
Kontakt
Aktuálne komentáre

3. decembra 2019
MUDr. Mária Hriňová
Veronika Veľmi príjemná pani doktorka, dôkladne vyšetrí, som veľmi spokojná :) Čítaj viac...

Veronika

2. decembra 2019
MUDr. Marta Pavelková, s. r. o.
lolo Drzá sestra,doktorka nestíha Čítaj viac...

lolo

2. decembra 2019
MDDr. Peter Lukovský, zubný lekár
Beňová Dana Dr. Lukovský je zubár, na ktorého sa tešíte. Vždy má veľmi dobrú náladu. Pamätá si o čom sa s vami minule rozprával. Je veľmi citlivý a dobrý odborník. Vysvetlí, čo vám ide robiť. Berie si pacientov... Čítaj viac...

Beňová Dana

29. novembra 2019
MUDr. Michaela Emanuelová
pacient Do ambulancie nás poslala obvodná. Prišli sme cca o 10.00hod. Otvorila sestrička a dostali sme informáciu, že dnes-v pondelok nás už nezoberú, "Musia nás objednať". "Utorok je už plný, v stredu sa... Čítaj viac...

pacient

Najnovšie správy

5. decembra 2019
Elektronický recept – akú má platnosť a kedy vám prepadnú lieky? V praxi sa často stáva, že si pacienti zabúdajú vybrať lieky načas, ich recepty expirujú a liek im v lekárni nemôže byť vydaný.
Čítaj viac...

5. decembra 2019
Aký je rozdiel medzi chrípkou a prechladnutím Chrípka alebo obyčajné nachladnutie? Aké sú príznaky jedného či druhého? Kedy sa vybrať k lekárovi?
Čítaj viac...

4. decembra 2019
Poslankyňa Smolíková žiadala, aby "tabletky po" boli na lekársky predpis: Zvrat o 24 hodín neskôr Poslankyňa Národnej rady (NR) SR Eva Smolíková (SNS) upustila od svojho zámeru, aby boli "tabletky po" viazané na lekársky predpis.
Čítaj viac...

4. decembra 2019
Chlapček († 9) sa sťažoval na bolesti brucha: Zomrel po tom, čo ho lekári poslali domov Smútiaci rodičia Alan (47) a Nicki (47) Wyatt chcú vedieť, prečo lekári v nemocnici v britskom Portsmouthe poslali ich synčeka po prehliadke domov. O pár hodín neskôr dostal srdcový záchvat.
Čítaj viac...

4. decembra 2019
Diskusia k potratom ukončila deň: Smolíková upustila od niekoľkých zmien BRATISLAVA - Poslankyňa Národnej rady (NR) SR Eva Smolíková (SNS) upustila od svojho zámeru, aby boli "tabletky po" viazané na lekársky predpis. V stredu predložila pozmeňujúci návrh, ktorým chce...
Čítaj viac...

Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie