Zdravotnícke zariadenia v obci Liptovský Mikuláš (103)

Zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti podľa zvolených kritérií.

Nemocnica

Nájdi nemocnicu, polikliniku, ústav, stacionár...:
Liptovský Mikuláš: stomatológia, všeobecné lekárstvo, lekárenstvo, všeobecná starostlivosť o deti a dorast, gynekológia a pôrodníctvo, vnútorné lekárstvo, zubná technika, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, chirurgia, oftalmológia, neurológia, ortopédia, rádiológia, otorinolaryngológia, očná optika, psychiatria, dermatovenerológia, urológia, klinická imunológia a alergológia, kardiológia, klinická psychológia, hematológia a transfúziológia, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, pneumológia a ftizeológia, pediatria, anestéziológia a intenzívna medicína, Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS), gastroenterológia, klinická biochémia, klinická onkológia, čeľustná ortopédia, úrazová chirurgia, nefrológia, doprava poistencov, rýchla zdravotnícka pomoc, reumatológia, klinická logopédia, endokrinológia, ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, výdajňa zdravotníckych pomôcok (v rámci lekárne), LSPP stomatologická pre dospelých, geriatria, rýchla lekárska pomoc, funkčná diagnostika, plastická chirurgia, neonatológia, dopravná psychológia, LSPP pre dospelých - ambulantná, infektológia

Prejdi na stránku:
<< < 1 2 > >>
 1. ADOS-BH, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 36857408)
 2. ALAMED, s. r. o., Liptovský Mikuláš (IČO: 44476612)
 3. Alexia creative Liptov s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 51153114)
 4. ALFA DIA, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 50646842)
 5. AMBULANCIA MV, spol. s r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 36437891)
 6. APB s. r. o., Liptovský Mikuláš (IČO: 47495111)
 7. AVICENA LM s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 44310145)
 8. Bc. Michal Reichel, Liptovský Mikuláš (IČO: 45970297)
 9. BEABMED, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 47587105)
 10. CAREN, s. r. o., Liptovský Mikuláš (IČO: 45899649)
 11. CHIRURGAMB, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 36431842)
 12. DAKAMED, s. r. o., Liptovský Mikuláš (IČO: 44672543)
 13. DermAnt, s. r. o., Liptovský Mikuláš (IČO: 45282170)
 14. FEMINA LM, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 36862363)
 15. FF DENT, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 47498480)
 16. FOLDENT, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 47498498)
 17. GEDEA, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 36364312)
 18. GYNVAL - MUDr. Válečková, s. r. o., Liptovský Mikuláš (IČO: 36440566)
 19. H-Optik, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 36427454)
 20. HAMAM STOMATOLÓGIA, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 46431462)
 21. IMUNO - ALERGO JB, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 47587091)
 22. IN-DIA, s. r. o., Liptovský Mikuláš (IČO: 36708321)
 23. INFA, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 45281700)
 24. ISNIUS s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 36835757)
 25. Jana Šúryová, Výdajňa zdravotníckych pomôcok, Liptovský Mikuláš (IČO: 42067154)
 26. JJ dent s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 47594756)
 27. Katarína Hrčková - BH, Liptovský Mikuláš (IČO: 41623983)
 28. Kids Health & Services, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 47998768)
 29. KOLLDENT plus s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 47053038)
 30. KOLLDENT s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 44432313)
 31. KOMMED, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 50171020)
 32. L@E, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 36610232)
 33. Liptov Consulting s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 36422711)
 34. Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš (IČO: 17336163)
 35. LuckyDent, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 47492678)
 36. M&P optik s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 48032638)
 37. Mária Labuzíková - zubná technička, Liptovský Mikuláš (IČO: 31927696)
 38. Marian Karim - K - Dent, Liptovský Mikuláš (IČO: 40450481)
 39. Marta Kučerová, Liptovský Mikuláš (IČO: 31930115)
 40. MDDr. Jaroslav Adamčík, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 46924906)
 41. MEDBABY & ADULT, s. r. o., Liptovský Mikuláš (IČO: 44571216)
 42. MEDICOOP, spol. s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 36438162)
 43. MEGGAN, s. r. o., Liptovský Mikuláš (IČO: 36699446)
 44. Mgr. BRDEČKOVÁ ELENA, Liptovský Mikuláš (IČO: 37903691)
 45. MUDr. Eva Kordovanová, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 36438952)
 46. MUDr. Agáta Kmecová, Liptovský Mikuláš (IČO: 31926908)
 47. MUDr. Anna Blaščíková, Liptovský Mikuláš (IČO: 35662034)
 48. MUDr. Anna Lacková, s. r. o., Liptovský Mikuláš (IČO: 44525478)
 49. MUDr. Dana Pawelska s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 47571861)
 50. MUDr. Danica Mrlianová, Liptovský Mikuláš (IČO: 31914870)
 51. MUDr. Dezider Timko - GSA, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 36651141)
 52. MUDr. Dubovský, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 46795618)
 53. MUDr. Elena Dorociaková, s. r. o., Liptovský Mikuláš (IČO: 45907820)
 54. MUDr. Emília Kaclíková, všeobecné lekárstvo, Liptovský Mikuláš (IČO: 42213967)
 55. MUDr. Gašparová, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 36432326)
 56. MUDr. Ivana Peťová, Liptovský Mikuláš (IČO: 31925685)
 57. MUDr. Jaroslava Hlavačková, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 44525702)
 58. MUDr. Juraj Rusnák, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 47815302)
 59. MUDr. KAPCÁT VLASTIMIL, Liptovský Mikuláš (IČO: 31904378)
 60. MUDr. Katarína Pipíšková, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 36436054)
 61. MUDr. Margita Kyčinová, Liptovský Mikuláš (IČO: 31935508)
 62. MUDr. Miloš Hrkeľ, Liptovský Mikuláš (IČO: 37804103)
 63. MUDr. Miroslav Boďa, Liptovský Mikuláš (IČO: 31935541)
 64. MUDr. Miroslav Pindura, chirurgia, Liptovský Mikuláš (IČO: 42061431)
 65. MUDr. Oľga KOVÁČOVÁ, s. r. o., Liptovský Mikuláš (IČO: 36859206)
 66. MUDr. Peter Dzian, Liptovský Mikuláš (IČO: 37806947)
 67. MUDr. Ronald Petrík, Liptovský Mikuláš (IČO: 37901826)
 68. MUDr. Rudolf Židek, s. r. o., Liptovský Mikuláš (IČO: 44525842)
 69. MUDr. SCHWARCZOVÁ Dagmar, Liptovský Mikuláš (IČO: 31935214)
 70. MUDr. SIVÁK VLADIMÍR, Liptovský Mikuláš (IČO: 35992158)
 71. MUDr. Viktor Kováčik UROAMB, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 36432377)
 72. MUDr. Zlatica Čajková, s. r. o., Liptovský Mikuláš (IČO: 47121301)
 73. MUDr.Jozef Grossmann, Liptovský Mikuláš (IČO: 37804910)
 74. N.S.P., s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 36864269)
 75. NeuroVK, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 36714216)
 76. NZZ - GYNOB - MUDr.Halko, s. r. o., Liptovský Mikuláš (IČO: 36429619)
 77. NZZ MUDr. Halková, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 36428841)
 78. ORL IK s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 47242612)
 79. ORL Kažmér, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 46479970)
 80. ORTHOFIN, spol. s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 36711853)
 81. P - ZDRAVIE, spol. s. r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 36711888)
 82. Pavel Zubaj, Liptovský Mikuláš (IČO: 43864546)
 83. PharmDr. Soňa Hubková - lekáreň APIA, Liptovský Mikuláš (IČO: 00622826)
 84. PhDr. Kata Piačková, Liptovský Mikuláš (IČO: 36133558)
 85. Pneumorespiro, s. r. o., Liptovský Mikuláš (IČO: 47792574)
 86. Proveritas, s. r. o., Liptovský Mikuláš (IČO: 48152234)
 87. PSYCHAGOGIA, spol. s r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 36712451)
 88. RD Medical Trade, s. r. o., Liptovský Mikuláš (IČO: 44739991)
 89. RR - CENTRUM s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 46440402)
 90. Smiles Dental s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 48340821)
 91. Soňa Vrabcová, Výdajňa zdravotníckych pomôcok - S. V., Liptovský Mikuláš (IČO: 31929834)
 92. Spine s. r. o., Liptovský Mikuláš (IČO: 47607068)
 93. TEMPUS P, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 36436330)
 94. TOMDENT, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 48276570)
 95. Uno Ottca s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 47116641)
 96. Valčáková, s. r. o., Liptovský Mikuláš (IČO: 45895473)
 97. VIALENS, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 36433535)
 98. VITA MELLITA, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 47201304)
 99. VITALIS, spol. s r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 31595944)
 100. VITAWELL, spol. s r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 36712418)
Prejdi na stránku:
<< < 1 2 > >>
Odporúčame
Dental Alarm Dental Alarm učí deti starať sa o zuby správne, pravidelne a s radosťou.
Rýchle hľadanie lekára
Zadaj špecializáciu, miesto pôsobenia a/alebo meno lekára:
Kontakt
Aktuálne komentáre

17. septembra 2019
MUDr. Valentýni, s.r.o.
Terezka Iba že jedno veľké ďakujem 🙏🤗 Čítaj viac...

Terezka

16. septembra 2019
RNDr. ALŽBETA GÁBRIŠOVÁ - Lekáreň POKROK
Martina Ak to nie je nutne, tak do zariadenia "RNDr. Alžbeta Gábrišová - Lekáreň Pokrok" nechoďte. Vedúca lekárne sa nevhodne a urážlivo správa ku kupujúcim pacientom, aj tým ktorí nakupujú bez receptu, ak... Čítaj viac...

Martina

8. septembra 2019
MDDr. Jana Makóová
Martina Dobrý deň, Pri MdDr. Makoóvej som bola pár rokov dozadu. Bola som veľmi spokojná. No teraz som mala skúsenosť s MdDr. Širákovou, ktorá s ňou zdieľa ambulanciuTo že som bola maximálne spokojná je... Čítaj viac...

Martina

6. septembra 2019
MDDr. Janka Fedorová
Nataša Velickova - Personál v zdravotníckom zariadení "MDDr. Janka Fedorová" je ústretový a pozorný. - Zariadenie je čisté, upratané. - Čakáreň je útulná, nachádza sa v nej voda na pitie, časopisy na čítanie. Čítaj viac...

Nataša Velickova

Najnovšie správy

26. mája 2018
Sedem lekárov jej odporúčalo potrat, ona sa rozhodla inak: Počas tehotenstva porazila rakovinu Tifanie Morataya (37) z Kalifornie si myslela, že umrie. Snažila sa preto urobiť všetko pre to, aby prežilo aspoň jej nenarodené dieťa. Neposlúchla rady 7 lekárov, aby išla na potrat. Teraz sa teší...
Čítaj viac...

25. mája 2018
Zomrela ďalšia Kubánka, ktorá prežila pád lietadla Emiley Sánchezovú sa lekárom nepodarilo zachrániť, zomrela na následky ťažkých zranení a popálenín.
Čítaj viac...

25. mája 2018
Úradná správa ObFZ Rožňava č. 30/2017-2018 ŠTK schvaľuje výsledky 22. kola 6. ligy dospelých http://obfz-roznava.futbalnet.sk/sutaz/2048/ ŠTK schvaľuje výsledky 18. kola 7. ligy dospelých http://obfz-roznava.futbalnet.sk/sutaz/2051/ ŠTK...
Čítaj viac...

25. mája 2018
Lekár bez špecializácie SVET ZDRAVIA, A. S. – Spišská Nová Ves, Košický kraj – Lekár bez špecializácie @ SVET ZDRAVIA, A. S. Lekár bez špecializácie...
Čítaj viac...

24. mája 2018
Lieky sú vnímané viac ako tovar než liečebný nástroj, tvrdia lekárnici a žiadajú zmenu BRATISLAVA 23. mája (WebNoviny.sk) - V súčasnosti sú lieky vnímané viac ako tovar než liečebný nástroj. "Myslíme si, že by bolo vhodné aj legislatívne, ale aj z hľadiska nejakého spoločenského...
Čítaj viac...

Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie