Zdravotnícke zariadenia v obci Liptovský Mikuláš (103)

Zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti podľa zvolených kritérií.

Nemocnica

Nájdi nemocnicu, polikliniku, ústav, stacionár...:
Liptovský Mikuláš: stomatológia, všeobecné lekárstvo, lekárenstvo, všeobecná starostlivosť o deti a dorast, gynekológia a pôrodníctvo, vnútorné lekárstvo, zubná technika, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, chirurgia, oftalmológia, neurológia, ortopédia, rádiológia, otorinolaryngológia, očná optika, psychiatria, dermatovenerológia, urológia, klinická imunológia a alergológia, kardiológia, klinická psychológia, hematológia a transfúziológia, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, pneumológia a ftizeológia, pediatria, anestéziológia a intenzívna medicína, Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS), gastroenterológia, klinická biochémia, klinická onkológia, čeľustná ortopédia, úrazová chirurgia, nefrológia, doprava poistencov, rýchla zdravotnícka pomoc, reumatológia, klinická logopédia, endokrinológia, ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, výdajňa zdravotníckych pomôcok (v rámci lekárne), LSPP stomatologická pre dospelých, geriatria, rýchla lekárska pomoc, funkčná diagnostika, plastická chirurgia, neonatológia, dopravná psychológia, LSPP pre dospelých - ambulantná, infektológia

Prejdi na stránku:
<< < 1 2 > >>
 1. ADOS-BH, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 36857408)
 2. ALAMED, s. r. o., Liptovský Mikuláš (IČO: 44476612)
 3. Alexia creative Liptov s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 51153114)
 4. ALFA DIA, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 50646842)
 5. AMBULANCIA MV, spol. s r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 36437891)
 6. APB s. r. o., Liptovský Mikuláš (IČO: 47495111)
 7. AVICENA LM s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 44310145)
 8. Bc. Michal Reichel, Liptovský Mikuláš (IČO: 45970297)
 9. BEABMED, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 47587105)
 10. CAREN, s. r. o., Liptovský Mikuláš (IČO: 45899649)
 11. CHIRURGAMB, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 36431842)
 12. DAKAMED, s. r. o., Liptovský Mikuláš (IČO: 44672543)
 13. Derma DL, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 52000966)
 14. DermAnt, s. r. o., Liptovský Mikuláš (IČO: 45282170)
 15. Dr. Marcel, s. r. o., Liptovský Mikuláš (IČO: 48011169)
 16. FEMINA LM, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 36862363)
 17. FF DENT, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 47498480)
 18. FOLDENT, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 47498498)
 19. GEDEA, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 36364312)
 20. GYNVAL - MUDr. Válečková, s. r. o., Liptovský Mikuláš (IČO: 36440566)
 21. H-Optik, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 36427454)
 22. HAMAM STOMATOLÓGIA, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 46431462)
 23. IMUNO - ALERGO JB, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 47587091)
 24. IN-DIA, s. r. o., Liptovský Mikuláš (IČO: 36708321)
 25. INFA, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 45281700)
 26. ISNIUS s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 36835757)
 27. Jana Šúryová, Výdajňa zdravotníckych pomôcok, Liptovský Mikuláš (IČO: 42067154)
 28. JJ dent s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 47594756)
 29. Katarína Hrčková - BH, Liptovský Mikuláš (IČO: 41623983)
 30. Kids Health & Services, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 47998768)
 31. KOLLDENT plus s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 47053038)
 32. KOLLDENT s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 44432313)
 33. KOMMED, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 50171020)
 34. L@E, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 36610232)
 35. Liptov Consulting s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 36422711)
 36. Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš (IČO: 17336163)
 37. LuckyDent, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 47492678)
 38. M&P optik s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 48032638)
 39. Mária Labuzíková - zubná technička, Liptovský Mikuláš (IČO: 31927696)
 40. Marian Karim - K - Dent, Liptovský Mikuláš (IČO: 40450481)
 41. Marta Kučerová, Liptovský Mikuláš (IČO: 31930115)
 42. MDDr. Jaroslav Adamčík, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 46924906)
 43. MEDBABY & ADULT, s. r. o., Liptovský Mikuláš (IČO: 44571216)
 44. MEDICOOP, spol. s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 36438162)
 45. MEDIZDRAV, s. r. o., Liptovský Mikuláš (IČO: 52031004)
 46. MEGGAN, s. r. o., Liptovský Mikuláš (IČO: 36699446)
 47. MUDr. Eva Kordovanová, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 36438952)
 48. MUDr. Agáta Kmecová, Liptovský Mikuláš (IČO: 31926908)
 49. MUDr. Anna Blaščíková, Liptovský Mikuláš (IČO: 35662034)
 50. MUDr. Anna Lacková, s. r. o., Liptovský Mikuláš (IČO: 44525478)
 51. MUDr. Dana Pawelska s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 47571861)
 52. MUDr. Danica Mrlianová, Liptovský Mikuláš (IČO: 31914870)
 53. MUDr. Dezider Timko - GSA, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 36651141)
 54. MUDr. Dubovský, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 46795618)
 55. MUDr. Elena Dorociaková, s. r. o., Liptovský Mikuláš (IČO: 45907820)
 56. MUDr. Emília Kaclíková, všeobecné lekárstvo, Liptovský Mikuláš (IČO: 42213967)
 57. MUDr. Gašparová, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 36432326)
 58. MUDr. Hrkeľ Miloš s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 51703866)
 59. MUDr. Ivana Peťová, Liptovský Mikuláš (IČO: 31925685)
 60. MUDr. Jaroslava Hlavačková, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 44525702)
 61. MUDr. Juraj Rusnák, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 47815302)
 62. MUDr. KAPCÁT VLASTIMIL, Liptovský Mikuláš (IČO: 31904378)
 63. MUDr. Margita Kyčinová, Liptovský Mikuláš (IČO: 31935508)
 64. MUDr. Miroslav Boďa, Liptovský Mikuláš (IČO: 31935541)
 65. MUDr. Miroslav Pindura, chirurgia, Liptovský Mikuláš (IČO: 42061431)
 66. MUDr. Oľga KOVÁČOVÁ, s. r. o., Liptovský Mikuláš (IČO: 36859206)
 67. MUDr. Ronald Petrík, Liptovský Mikuláš (IČO: 37901826)
 68. MUDr. Rudolf Židek, s. r. o., Liptovský Mikuláš (IČO: 44525842)
 69. MUDr. SCHWARCZOVÁ Dagmar, Liptovský Mikuláš (IČO: 31935214)
 70. MUDr. SIVÁK VLADIMÍR, Liptovský Mikuláš (IČO: 35992158)
 71. MUDr. Viktor Kováčik UROAMB, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 36432377)
 72. MUDr. Zlatica Čajková, s. r. o., Liptovský Mikuláš (IČO: 47121301)
 73. MUDr.Jozef Grossmann, Liptovský Mikuláš (IČO: 37804910)
 74. N.S.P., s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 36864269)
 75. NeuroVK, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 36714216)
 76. NZZ - GYNOB - MUDr.Halko, s. r. o., Liptovský Mikuláš (IČO: 36429619)
 77. NZZ MUDr. Halková, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 36428841)
 78. Odontologia, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 51928531)
 79. ORL IK s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 47242612)
 80. ORL Kažmér, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 46479970)
 81. ORTHOFIN, spol. s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 36711853)
 82. P - ZDRAVIE, spol. s. r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 36711888)
 83. Pavel Zubaj, Liptovský Mikuláš (IČO: 43864546)
 84. PediaMedia, s. r. o., Liptovský Mikuláš (IČO: 52304957)
 85. PharmDr. Soňa Hubková - lekáreň APIA, Liptovský Mikuláš (IČO: 00622826)
 86. PhDr. Kata Piačková, Liptovský Mikuláš (IČO: 36133558)
 87. Pneumorespiro, s. r. o., Liptovský Mikuláš (IČO: 47792574)
 88. PSYCHAGOGIA, spol. s r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 36712451)
 89. RD Medical Trade, s. r. o., Liptovský Mikuláš (IČO: 44739991)
 90. RR - CENTRUM s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 46440402)
 91. Smiles Dental s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 48340821)
 92. Soňa Vrabcová, Výdajňa zdravotníckych pomôcok - S. V., Liptovský Mikuláš (IČO: 31929834)
 93. Spine s. r. o., Liptovský Mikuláš (IČO: 47607068)
 94. TEMPUS P, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 36436330)
 95. TOMDENT, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 48276570)
 96. Uno Ottca s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 47116641)
 97. Valčáková, s. r. o., Liptovský Mikuláš (IČO: 45895473)
 98. VIALENS, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 36433535)
 99. VITA MELLITA, s.r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 47201304)
 100. VITALIS, spol. s r.o., Liptovský Mikuláš (IČO: 31595944)
Prejdi na stránku:
<< < 1 2 > >>
Odporúčame
Dental Alarm Dental Alarm učí deti starať sa o zuby správne, pravidelne a s radosťou.
Rýchle hľadanie lekára
Zadaj špecializáciu, miesto pôsobenia a/alebo meno lekára:
Kontakt
Aktuálne komentáre

7. júla 2020
Avederm s.r.o.
Zuzana Personál v zdravotníckom zariadení Avederm s.r.o. je ústretový, jednanie je na vysokej úrovni. S pani doktorkou som nad mieru spokojná, vysokokvalifikovaná a má veľmi ľudský prístup k pacientom. ... Čítaj viac...

Zuzana

7. júla 2020
MUDr. Dagmar Martinu
MOnika Som veľmi spokojná, prístup lekárky vzorny, má zaujem o pacienta, venuje mu čas, neponáhľa sa,aj ked ma veľa ludi, ludia niekedy frflu,ze sa caka dlho,ale da sa kratko u psychiatra?v čakarni mame... Čítaj viac...

MOnika

2. júla 2020
MUDr. Valentýni, s.r.o.
Tomáš Plžik Asi väčšina z nás má z návštevy zubnej ambulancie strach či obavy. Veľa však urobí samotný zubár a jeho prístup. Doktor Valentýni má ku každému ten jeho na vysoko profesionálnej a odbornej úrovni. ... Čítaj viac...

Tomáš Plžik

1. júla 2020
Centrum duševného zdravia, s.r.o.
Andrea Kalašová Dobrý den vážení přátelé, na úvod mi dovolte krátce se představit. Jsem Andrea Kalašová, je mi 44 let. Dlouhé roky jsem bojovala s depresivními stavy a roce 2015 propukla moje nemoc naplno. ... Čítaj viac...

Andrea Kalašová

Najnovšie správy

11. júla 2020
V Indii schválili liek na koronavírus, uspel v klinickej štúdii Lekári a vedci pozorne sledujú testy tohto lieku, ktorý by mohol byť jedným z prvých overených liekov na chorobu covid-19.
Čítaj viac...

11. júla 2020
Muž (62) sa nakazil KORONAVÍRUSOM, odniesol si to jeho penis: Prežil hotové utrpenie! PARÍŽ - Neznámy starší muž z Francúzska infikovaný koronavírusom trpel bolesťami. Lekári zistili, že sa mu v penise v dôsledku ochorenia vytvorili krvné zrazeniny a spôsobili priapizmus, teda...
Čítaj viac...

11. júla 2020
Ministrovi školstva Gröhlingovi diagnostikovali vážnu chorobu! BRATISLAVA - Niekoľko mesiacov riešila nová vláda pandémiu koronavírusu. Tá vo veľkom zmenila aj školstvo. Ministra školstva však zasiahla ťažká správa! Lekári mu diagnostikovali ochorenie, pre ktoré...
Čítaj viac...

10. júla 2020
Predtým sa na zdravotné problémy nesťažoval. Zomrel hokejista Pavel Krutij Ruský útočník sa na tréningu cítil zle, lekári mu po prevoze do nemocnice život nezachránili. Mal iba 23 rokov.
Čítaj viac...

10. júla 2020
Poplach v Prešove! Lekár mohol infikovať až 600 ľudí: Testovali ich na KORONAVÍRUS, platí zákaz návštev PREŠOV – Prešov si vďaka negatívnym výsledkom PCR testov na koronavírus čiastočne vydýchol. Vyše šesťdesiatim zamestnancom tamojšieho Centra sociálnych služieb Vita Vitalis totiž nepotvrdili...
Čítaj viac...

Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie